Medlemskap

Att vara medlem i Lagunens Kappseglingsklubb är inget krav för att delta i våra onsdagsseglingar. Men om du vill delta i sanktionerade seglingar av Svenska Segelförbundet, t.ex. Saltholm Runt, måste du vara m edlem i en officiell kappseglingsklubb. Som medlem får du även rösträtt på årsmötet och stöttar klubbens verksamhet.

Formulär för att bli Medlem